Var med och bygg upp en svensk zon

Tillbaka

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
En svensk zon kommer inte att skapas av en person eller av en grupp. Det kommer istället att vara den samlade insatsen av många personer och många grupper som till slut kommer att ge resultat.

Hur kan just du bidra?

Alla kan bidra på något sätt. Det kan handla om allt från opinionsbildning på nätet till att delta i aktiviteter eller olika former av arbete. Du bidrar i den omfattning och på det sätt som du tycker känns rätt för just dig.

Det handlar om helt oavlönat arbete och insatser. Den belöning du får är genom din egen tillfredsställelse och omvärldens uppskattning som kommer när man gör något bra.

Hur organiseras arbetet

Du blir medlem i en speciell grupp på Facebook. Varje zon/kluster har sin egen grupp. Det finns alltså en grupp för Norrländska zonerna, en grupp för Mälardalsklustret o.s.v. Du kan bara vara medlem i en sådan grupp.

Klicka här för att läsa om hur de lokala grupperna fungerar.

Gruppen är hemlig, vilket innebär att den är "osynlig" på Facebook. Endast medlemmar kan se gruppen, vilka som är medlemmar och vilka, inlägg, kommentarer och reaktioner som skrivs där.

Varför är gruppen hemlig?

Det beror inte på att något egentligen är speciellt hemligt eller konstigt, utan bara på att vi inte vill att utomstående skall ha insyn i vår verksamhet.

Vi rekryterar nu till

-

Norrländska zonerna

-

Mälardalsklustret

-

Östgötaklustret

-

Visegradkommunerna

-

Göteborgsklustret

-

Skåne

Klicka här för att se vad respektive zon/kluster innebär. Till de övriga zonerna/klustrena kommer vi att börja rekrytera senare i vår.

Vad förväntar vi oss av dig?

-

Att du tror på konceptet svenska zoner.

-

Att du vill medverka till att det blir verklighet.

-

Att du har ett seriöst intresse av att göra ditt bästa.

Så här ansöker du om medlemskap

Du måste själv ansöka och begära att bli medlem genom att skicka ett email till info@svenska-zoner.com

Ange följande information:

-

Vilket område/kluster du ansöker till.

-

Ditt Facebooknamn (Facebookprofil).

-

Ditt riktiga namn (om annat).

-

Din emailadress.

-

Ditt mobiltelefonnummer.

-

Postnr för din folkbokföringsadress.

Berätta gärna också lite mera om dig själv och om hur du skulle vilja hjälpa till.

Alla som ansöker kommer att bli personligt kontaktade inom ca. 1 vecka.

Varför ställer vi krav och frågor?

Dels vill vi verifiera att varje medlem finns på riktigt och inte bara är någon anonym profil på t.ex. Facebook. Vi måste också ha tillgång till alternativa kommunikationsvägar ifall vi skulle få problem med att kommunicera via Facebok.

Dessutom vill vi naturligtvis vara säkra på att varje ny medlem faktiskt stöder konceptet och har ett genuint och seriöst intresse av att hjälpa till.

Du kan bidra även utan att vara med

Du kan givetvis bidra även utan att vara med i vårt organiserade samarbete, eller i någon av våra grupper. Genom att helt enkelt handla och verka i enlighet med den anda som konceptet står för bidrar du också.

Genom något så enkelt som att t.ex. nämna den här webbplatsen eller konceptets Facebookgrupp bidrar du. Tag för vana att göra det så ofta du kan.

Genom att bidra till att sprida kännedom om konceptet, hemsidan och Facebookgruppen ger du ett värdefullt bidrag.

Det går inte att stoppa en idé vars tid är inne.

Det behövs inga konspirationer, hemlighetsmakerier eller ljusskygga sällskap. Det som behövs är seriös och öppen opinionsbildning. När tillräckligt många känner till de här idéerna och börjar anse att de är bra kommer allt att börja hända av sig själv. Syftet med den här webbplatsen är att "plantera" dessa idéer.

Kom ihåg: "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något".