Svenska zoner

Det går inte att stoppa en idé vars tid är inne.

Det behövs inga konspirationer, hemlighetsmakerier eller ljusskygga sällskap. Det som behövs är seriös och öppen opinionsbildning. När tillräckligt många känner till de här idéerna och börjar anse att de är bra kommer allt att börja hända av sig själv. Syftet med den här webbplatsen är att "plantera" dessa idéer.

En svensk zon är ett område där svensk lag och rätt gäller och tillämpas. Där svenska seder och bruk, traditioner, språk och kultur prioriteras. Där svenska ideal till varje pris skall bevaras och försvaras. Där Sverige fortsätter att vara Sverige.

Vi har analyserat Sveriges 290 kommuner utifrån offentlig statistik och jämfört dem utifrån de grunder vi anser vara relevanta. De kommuner vi föreslår är de som vi tror har de bästa förutsättningarna för att omvandlas till svenska zoner inför valet 220911.

Klicka här för mera information.

Klicka här för mera information.

Krafter som sympatiserar med konceptet måste ta den lokala politiska makten. Dessutom ta över makten, eller skaffa sig väsentligt inflytande, i lokalt föreningsliv, kulturliv, näringsliv, idrottsverksamhet och lokala skolor, kyrkor o.s.v.

För varje kommunkluster skapar vi nu en lokal grupp. Där kan du som vill göra lite mer gå med.

Klicka här för mera information.

Klicka här för mera information.

Det här är inga fantasier, konspirationsteorier eller osannolika hypoteser. Det här är på riktigt. Vi är på väg att bli en minoritet i vårt eget land. Ännu så länge kan vi stoppa det, men tiden börjar bli knapp.

Rättssamhället är på väg att haverera och trycks steg för steg tillbaka av krafter som inte har någon respekt för det. Kampen om resurserna ökar allt mer och det är sällan som svenska folket prioriteras före nyanlända främlingar. Allt fler befarar att detta kan bli den tändande gnistan till ett svenskt inbördeskrig.

Klicka här för mera information.

Klicka här för mera information.

Med MEM menas en bild med ett integrerat budskap. Syftet med MEMen är att sprida detta budskap. Lämpar sig väl för spridning t.ex. via sociala media som Facebook, Twitter, Instagram, VK m.fl.

Tryckta flygblad är en effektiv metod för att sprida budskap. Även de som vill agera mera anonymt kan använda sig av flygblad genom att "glömma" sådana på strategiska platser.

Klicka här för mera information.

Klicka här för mera information.

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@svenska-zoner.com

Gå med i vår Facebookgrupp