Hur skapar man en svensk zon?

Tillbaka

I grunden handlar det om intern migration. Vi som stöder konceptet stannar kvar och flyttar in. De som inte stöder konceptet flyttar ut. Allt eftersom tiden går kommer då stödet inne i zonen att växa allt mer. Detta ger i sin tur en slags självförstärkande effekt. Ju fler vi blir desto bättre blir situationen och desto snabbare och lättare kommer det att gå att genomföra de ytterligare förändringar vi vill ha.

Lokalt maktövertagande

Krafter som är positivt inställda till konceptet måste skapa ett lokalt maktherravälde, d.v.s. ta över den den lokala politiska makten. Detta ska ske genom att i allmänna val erövra en betryggande majoritet av mandaten i kommunfullmäktige i respektive aktuell kommun.

Dessa krafter måste även ta över makten, eller skaffa sig väsenligt inflytande, i största möjliga del av det övriga lokala civilsamhället som t.ex:

-

Föreningsliv.

-

Kulturverksamhet.

-

Idrottsverksamhet.

-

Näringsliv.

-

Kyrkor och övriga religiösa församlingar.

-

Skolor.

-

Politiska partier.

-

Styrelser av alla de slag.

Målsättning till valet 2022-09-11

Att minst ca. 60% av zonens invånare i större eller mindre utsträckning stödjer konceptet och därför också röstar på partier som stöder det.

Klicka här för att hämta ett dokument med mera information.

Det här kan alla hjälpa till med

Rekrytera människor som sympatiserar med konceptet att på permanent eller tillfällig basis flytta in i zonen. Det handlar helt enkelt om att marknadsföra och tala väl om de positivia aspekterna av den egna zonen.

Konvertera människor som redan bor i zonen till att sympatisera med och stödja konceptet.

Uppmuntra människor som inte sympatiserar med konceptet och som inte går att konvertera till att lämna zonen. Observera att uppmuntra INTE innebär att någon form av tvång eller våld får användas.

En svensk zon kommer inte att skapas av en person eller av en grupp. Det kommer istället att vara den samlade insatsen av många personer och många grupper som till slut kommer att ge resultat.

Fåfrågepartiet

I respektive kommun ska ett lokalt fåfrågeparti (FFP) etableras. Med detta menas att partiet endast ska fokusera på frågor som har direkt med konceptet att göra och som är av stretagisk betydelse för detta.

Det ska handla om frågor som andra partier inte vill, kan eller törs driva, eller som de av diverse skäl inte kan driva på ett trovärdigt sätt.

För alla övriga frågor ska samarbete redan innan valet etableras med andra till konceptet vänligt sinnade partier.

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@svenska-zoner.com