Är Sverige på väg mot inbördeskrig?

Till startsidan

Sverige har just fått en ny regering

Den kommer att jobba för ökad invandring. Fram till 2022 kommer enl. beräkningar från bl.a. Migrationsverket ytterligare ca. 450,000 s.k. nyanlända att komma till Sverige.

Alla dessa kommer att behöva bostäder, vård och försörjning. Detta i ett läge när resurserna inte ens räcker till dagens svenska folk. Det kommer alltså att bli en ökad kamp om resurserna. Vi blir allt fler som befarar att denna i värsta fall kan bli den tändande gnistan till ett svenskt inbördeskrig.

Kopiera och sprid gärna ovanstående bilder.

Mera information om folkutbyte

Klicka här för sida med länkar till ytterligare dokument.

Klicka här för pdf-original till flygblad.

Mera information om inbördeskrig

Klicka här för sida med länkar till ytterligare dokument.

Klicka här för pdf-original till flygblad.

Det sovande folket

Precis det är vad svenska folket har varit. Under decennier har man inte engagerat sig i hur vårt land styrs. Man har haft fullt upp med sina dagliga göromål, sina semesterresor, sina helgfyllor och med att låta sig bedövas av simpel TV-underhållning. Under tiden har makthavarna bakom våra ryggar fyllt vårt land med allt större skaror av främmande människor.

Det är dags att vakna nu. Det minsta du kan göra är att skaffa dig kunskap om hur det faktiskt ligger till. Om och när du har förstått det bör även du delta i att sprida informationen.

Vad är det som sker i Sverige ?

Det svenska rättssamhället tycks vara på väg att haverera och trycks steg för steg tillbaka av krafter som inte har någon respekt för det. Dagligen rapporterar media om hur:

-

Det skjuts, sprängs och knivhuggs.

-

Bilar bränns och egendom vandaliseras.

-

Kvinnor våldtas och poliser stenas.

-

Det religiösa våldet och förtrycket växer.

Landet styrs av en politisk elit och dess medlöpare. Denna maktelit har tagit sig rätten att våldföra sig på det gemensamma arvet, d.v.s. landet Sverige. Med dårars envishet ger man nu bort det välstånd som byggts upp av generationer av svenskar till en aldrig sinande ström av främlingar, och det gör man utan krav på några rimliga motprestationer.

Resurserna förbrukas snabbt och till de egna finns det snart inget kvar. Antalet fattigpensionärer, arbetslösa, bostadslösa, sjuka utan hjälp och andra svaga grupper växer hela tiden.

Man har dessutom tagit sig rätten att våldföra sig på det kulturella arvet, d.v.s. allt det som gör att Sverige är Sverige. Flaggan spottar man på. Nationalsången hånar och leker man med. Och det mesta annat som utgör det kulturella arvet hånar och ser man ner på och vill avskaffa.

Så började det i Libanon

Libanon kallades en gång i tiden Mellanösterns Schweiz p.g.a. sitt välstånd och sitt väl fungerande samhälle. Landet utmärktes av en fredlig samexistens mellan de inhemska folkgrupperna varav den största var de maronitiskt kristna. Libanon betraktades som det mest stabila och västorienterade landet i Mellanöstern.

-

Man började så småningom ta emot stora mängder flyktingar från angränsande muslimska länder.

-

En del av de nyanlända vägrade respektera landets lagar, och krävde dessutom särbehandling.

-

Man fick stöd för detta från vissa inhemska grupper.

-

Detta tillsammans med diverse andra faktorer började därför destabilisera landet.

-

Till följd av ökade spänningar mellan folkgrupperna utbröt under 70-talet ett blodigt inbördeskrig.

Det finns många svenskar med rötter i Libanon. Många av dessa ser med fasa på det som nu händer i Sverige och ser paralleller med det som hände i Libanon. De har flytt från ett inbördeskrig. Skall de snart behöva fly från ett till?

Börjar det nu i Sverige

Migrationsverket tycks ha förvandlats till en slags framskjuten bas för en 5e kolonn. Vänskapskorruption, penningkorruption och tjänstemän som driver egna agendor verkar förekomma. Svenska uppehållstillstånd tycks delas ut som om de vore värdelös smågodis.

Sverige har på kort tid har tagit emot upp emot 100,000 unga män i vapenför ålder. Unga män som:

-

Har kommit utifrån och trängt sig in i vårt land och nu vägrar lämna det och istället kräver att bli försörjda.

-

Vi ofta inte har en aning om vilka de är, varifrån de kommer och vad de sympatiserar med. Kontrollerna vid ankomst till Sverige har varit i stort sett obefintliga och ofta har det varit omöjligt att verifiera identitet och/eller ålder. Falska och/eller multipla identiteter tycks ha förekommit.

-

Inte alltid respekterar svenska lagar och bestämmelser och ibland inte klarar av att uppföra sig i det svenska samhället.

Ingen vet heller hur många det faktiskt handlar om. Kan lika väl vara 200,000 som 100,000. Vi kan inte vara säkra på att deras främsta lojalitet är mot landet Sverige och det svenska folket.

Måmnga anser att det är förknippat med stor fara att ha dessa grupper av unga män i vårt land.

Vad gör Sveriges makthavare?

Egentligen ingenting annat än svamlar. Makthavarna tycks vare sig ha förstånd, mod, kraft eller vilja för att försöka göra något åt situationen.

Det enda man är riktigt bra på är att till varje pris mörklägga rapportering om problemen.

Vad bör Sveriges makthavare göra?

Sveriges makthavare kan inte fortsätta att vara naiva och acceptera det som sker. Något måste göras och det börjar bli bråttom. Det är dags att stoppa utvecklingen, samt att slå tillbaka. Det måste göras bestämt och med ursinnig kraft och innan det är för sent.

Annars kanske vi står där en dag och får konstatera att vi förlorat vårt land.

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@svenska-zoner.com