Var med och bygg upp en svensk zon

Tillbaka

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
En svensk zon kommer inte att skapas av en person, en grupp eller ett projekt. Det kommer istället att vara den samlade insatsen av många personer, många grupper och många projekt som till slut kommer att ge resultat.

Hur organiseras arbetet?

Du blir medlem i en grupp (Inkubatorgruppen) vars syfte är att vara ett forum för personer som sympatiserar med konceptet svenska zoner och som önskar verka för att det ska förverkligas. Gruppen ska fungera som en slags kuvös/plantskola vars syfte bl.a. ska vara att:

-

Främja och underlätta för idéer, tankar och planer i enlighet med konceptet svenska zoner.

-

Hjälpa sådana att startas, växa och frodas

-

Skapa en grupp av, till konceptet, lojala personer.

-

Erbjuda en kommunikationsplattform för dessa personer.

-

Erbjuda finansiering för goda idéer och projekt.

-

Erbjuda mentorskap och rådgivning.

-

Erbjuda speciella tjänster av betydelse för konceptet.

Projekt

Skarpa aktiviteter läggs upp i form av projekt med egna projektbeskrivningar. Ett sådant projekt kan handla om i princip vad som helst så länge det är i konceptets anda.

-

Exempel på sådana är t.ex. de lokala projektgrupper som drivs i Skåne och Norduppland.

-

Det är sedan upp till medlemmarna att gå med i den/de projekt som man vill aktivera sig i.

-

Alla medlemmar välkomnas också att, i gruppen, lansera, starta och driva egna projekt i enlighet med konceptets anda.

Varför är Inkubatorgruppen "hemlig"?

Det beror inte på att något egentligen är speciellt hemligt eller konstigt, utan bara på att vi inte vill att utomstående ska ha insyn i verksamheten.

Hur kan just du bidra?

Alla kan bidra på något sätt. Det kan handla om allt från opinionsbildning på nätet till att delta i aktiviteter eller olika former av arbete. Du bidrar i den omfattning och på det sätt som du tycker känns rätt för just dig.

Vi rekryterar nu till

Du är välkommen med din ansökan var än i Sverige just du bor. I följande områden är lokala projekt redan igång, eller på väg att startas upp:

-

Norduppland.

-

Östgötaklustret.

-

Tivedsklustret.

-

Götaland.

-

Sydsverige.

Klicka här för att se vad respektive område innebär.

Vad förväntar vi oss av dig?

-

Att du tror på konceptet svenska zoner.

-

Att du vill medverka till att det blir verklighet.

-

Att du har ett seriöst intresse av att göra ditt bästa.

Så här ansöker du om medlemskap

Du måste själv ansöka och begära att få bli medlem genom att skicka ett email till info@svenska-zoner.com

Detta gäller även om du känner någon som redan är medlem och denne bjuder in dig.

Ange följande information:

-

Ditt namn.

-

Ditt mobiltelefonnummer.

-

Din emailadress.

-

Postnr för din folkbokföringsadress.

Dessutom vill vi:

-

Ha länk till din Facebooksida (om du har sådan).

-

Ha länk till din Twittersida (om du har sådan).

-

Att du bekräftar att du läst dokumentet idéprogrammet och att du i allt väsentligt sympatiserar med detta.

-

Att du kortfattat berättar om dig själv och varför du vill bli medlem.

Alla som ansöker kommer att bli personligt kontaktade inom ca. 1 vecka.

Varför ställer vi krav och frågor?

Vi vill verifiera att varje medlem finns på riktigt och är just den han/hon utger sig för att vara. Vi måste också ha tillgång till flera alternativa kommunikationsvägar.

Dessutom vill vi naturligtvis vara rimligt säkra på att varje ny medlem faktiskt stöder konceptet och har ett genuint och seriöst intresse av att hjälpa till.

Du kan bidra även utan att vara med

Du kan givetvis bidra även utan att vara med i vårt organiserade samarbete, eller i någon av våra grupper. Genom att helt enkelt handla och verka i enlighet med den anda som konceptet står för bidrar du också.

Genom något så enkelt som att t.ex. nämna den här webbplatsen eller konceptets Facebookgrupp bidrar du. Tag för vana att göra det så ofta du kan.

Genom att bidra till att sprida kännedom om konceptet, hemsidan och Facebookgruppen ger du ett värdefullt bidrag.