Svenska folket - En minoritet i sitt eget land

Till startsidan

Kopiera och sprid gärna ovanstående bilder.

Det sovande folket

Precis det är vad svenska folket har varit. Under decennier har man inte engagerat sig i hur vårt land styrs. Man har haft fullt upp med sina dagliga göromål, sina semesterresor, sina helgfyllor och med att låta sig bedövas av simpel TV-underhållning. Under tiden har makthavarna bakom våra ryggar fyllt vårt land med allt större skaror av främmande människor.

Det är dags att vakna nu. Det minsta du kan göra är att skaffa dig kunskap om hur det faktiskt ligger till. Om och när du har förstått det bör även du delta i att sprida informationen.

Hjälp till att sprida flygblad

Det är extremt viktigt att få ut den här informationen. Ett bra sätt är genom att skriva ut och distribuera våra flygblad. Klicka här för att hämta pdf-original.

Alla kan hjälpa till med det här. Dessutom kan du vara helt anonym genom att tillämpa metoden "glömma flygblad". Det innebär att du anonymt lämnar flygblad på ställen där du tror att det är stor chans att de hittas och blir lästa.

Så här ser flygbladen ut. Du skriver alltså ut på a4. Klipp/skär sedan ner till 2xa5.

Är vi på väg att förlora vårt land?

Det här är fakta

-

Sverige har en stor invandring.

-

Denna åtföljs av en stor anhöriginvandring.

-

Denna kommer till stor del från den muslimska värden.

-

Invandrarna föder fler barn än svenskarna.

Det här är också fakta

Med rådande migrationsströmmar och rådande skillnader i födelsetal kommer invandrarna på sikt att bli fler än svenskarna, d.v.s. kommer att bli Sveriges nya majoritetsbefolkning. Det råder det inga tvivel om. Det enda osäkra är hur lång tid det kommer att ta. 20, 30 eller kanske t.o.m. 50 år. Ingen vet säkert, men det som är säkert är att det kommer att ske.

Vill vi, dagens svenska folk, verkligen att det skall ske? Ännu så länge har vi möjlighet att göra något åt det, men tiden börjar bli knapp

Vad händer när vi blir en minoritet?

Det här innebär det

Det innebär att vårt folk, vår kultur, vårt språk, våra vanor och traditioner kommer att vara i minoritet.

Den nya majoriteten kommer till stor del att härstamma från den muslimska världen. Hur minoriteter behandlas i den muslimska världen finns det många avskräckande exempel på.

Vi bör nog vara mycket försiktiga med att låta oss hamna i en sådan situation. I värsta fall kan den utvecklas till ett existentiellt hot mot vårt folk.

Vill du testa hur det kan bli?

Ta då en kvällspromenad i någon av Sveriges s.k. No-go-zoner. Bär gärna en väl synlig svensk flagga eller kristet kors. Sök gärna upp folksamlingar där du tydligt visar att du är svensk och/eller kristen.

Därefter bör du ställa dig själv frågan om du vill bli en minoritet i ditt eget land och om du vill utsätta dig själv, din familj, dina barn och dina barnbarn för detta.

Vad kan vi göra?

Det är väldigt enkelt. Det finns bara två alternativ.

Kapitulera

Det innebär att vi ger upp och villigt låter oss bli en minoritet i vårt eget land. Vi bör nog akta oss för det.

Slåss och försvara det som är vårt

Då måste det ske enligt följande huvudsakliga punkter.

1.

Stäng gränserna och stoppa massinvandringen.

2.

Internera och deportera de som ska utvisas.

3.

Reparera skadorna på vårt land.

Hur kan vi slåss för vår existens?

Det är väldigt enkelt. Det finns bara två alternativ.

Under ordnade former

Förhoppningsvis kommer Sveriges makthavare till slut ta sitt förnuft till fånga och bestämma sig för att prioritera svenska folkets intressen och återskapa ordning, reda och rättvisa i vårt land.

Inbördeskrig

Om inte makthavarna klarar av att hantera problemet kanske svenska folket till slut ser sig tvunget att själv lösa problemet. Det kan i värsta fall utmynna i inbördeskrig.


Mera information om folkutbyte

Klicka här för sida med länkar till ytterligare dokument.

Klicka här för pdf-original till debattartikel.

Mera information om inbördeskrig

Klicka här för sida med länkar till ytterligare dokument.

Klicka här för pdf-original till debattartikel.

Du kan helt fritt kopiera och sprida/dela alla bilder, texter och dokument som finns här. Vi är ett antal Sverigevänner som bidrar till denna webbplats. Ifall du också vill bidra, kontakta oss på email info@svenska-zoner.com